Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!


Keywords: άλωση της Πόλης, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Μωάμεθ


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, turning a powerpoint into a movie
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!"