De klimaatzaak is UW zaak - Carl Denef

De klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke rijkdommen en de stijgende ongelijkheid hebben een gemeenschappelijke basis en kunnen de menselijke beschaving doen instorten.


Keywords: klimaat, consumptie, civilizatie


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, add voice over to powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "De klimaatzaak is UW zaak - Carl Denef"