Pałac Kultury i Nauki

Poznajemy najwyższy budynek w Warszawie, miejsce z historią, wokół którego niemało jest kontrowersji.


Keywords: PKiN, warszawa,


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, make elearning video from powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Pałac Kultury i Nauki"