Kompozycja i jej rodzaje

Prezentacja wyjaśnia pojęcie kompozycji i przedstawia jej rodzaje


Keywords: sztuka, kompozycja, plastyka


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, make marketing video from powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Kompozycja i jej rodzaje"