La representació de les persones treballadores...

La representació de les persones treballadores i els convenis col·lectius. Els equips de treball. La negociació.Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, ppt to video converter
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "La representació de les persones treballadores..."