Zwyczaje wielkanocne

Czy znasz zwyczaje wielkanocne?


Keywords: palmy, święconka, pisanki, śmigus-dynus


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, add narration to powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Zwyczaje wielkanocne"