Επίσκεψη στον Ευγενίδιο Ίδρυμα σχολική χρονιά 2017-2018

Η επίσκεψη των τάξεων Β' και Γ' πληρόφορικης στο Ευγενίδιο και στο Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςWatch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, create video from powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Επίσκεψη στον Ευγενίδιο Ίδρυμα σχολική χρονιά 2017-2018"