ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής είναι τέτοια που επιτρέπει, σε σημαντικό βαθμό, την αυτοματοποίηση της φωνητικής επικοινωνίας.Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, turn powerpoint presentation into video
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ"