Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου: Ηγείται

Προσήλωση στην Ποιότητα Σπουδών - Προτεραιότητα στον Καταρτιζόμενο


Keywords: Δ.ΙΕΚ, Κατάρτιση,


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, ppt to avi converter online
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου: Ηγείται"