Veteriner Mi Olmak İstiyorsunuz ?

Hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, create presentation video
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Veteriner Mi Olmak İstiyorsunuz ?"