Διαφήμιση

Διαφήμιση ενός προϊόντος από την αγορά της πληροφορικής


Keywords: smart watch


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, online powerpoint presentation
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Διαφήμιση"