ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΜΙΚΥ

Είναι ένα αφιέρωμα στο Walt Disney και στους ήρωες του. Μέσα από ένα πάρτυ γνώριζουμε τον Μίκυ, την Μίνι, τον Γκούφι και άλλους.


Keywords: Walt Disney, party, Micky


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, record powerpoint presentation with audio
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΜΙΚΥ"