Ευρωπαϊκή Ένωση

Στόχος της Ε.Ε. είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Όλες οι χώρες της Ε.Ε. είναι προσηλωμένες στις αρχές της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικα


Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, create presentation video
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Ευρωπαϊκή Ένωση "