Μηνύματα για το περιβάλλον

Προστατέψτε το περιβάλλον ….. οι κλιματικές αλλαγές μας κυνηγούν ενώ εμείς πρέπει να τις κυνηγήσουμε!!! Βοηθήστε να μην εξαφανιστούν τα διάφορα είδη φυτών και ζώων του πλανήτη μας!!!


Keywords: περιβάλλον, μηνύματα


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, turning a powerpoint into a movie
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Μηνύματα για το περιβάλλον"