Θεσσαλονίκη - Η πόλη μου

Τα πιο φημισμένα hot spot της Θεσσαλονίκης.


Keywords: Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Λιμάνι


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, add narration to powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Θεσσαλονίκη - Η πόλη μου"