ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Πρόκεται για μια παρουσίαση η οποία εστιάζει στην παιδαγωγική χρήση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο της Αλκης Ζέη Το καπλάνι της βιτρίνας


Keywords: αρχαία ελληνική μυθολογία, Αλκη Ζέη


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, ppt to video converter
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ"