Μικροί κύριοι και μικρές κυρίες

Κόμικς


Keywords: εικαστικά, γλώσσα, αποδοχή, διαφορετικότητα


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, turning a powerpoint into a movie
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Μικροί κύριοι και μικρές κυρίες"