Το υλικό του Η/Υ

Περιγραφή του υλικού ενός τυπικού Η/Υ


Keywords: Η/Υ, υλικό, hardware


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, ppt to avi converter online
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Το υλικό του Η/Υ"