Εκφοβισμός

Επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά με σκοπό τη στοχευμένη παρενόχληση του άλλου


Keywords: ζήλεια, δυσαρέσκεια, θλίψη, βία


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, free powerpoint to video converter
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Εκφοβισμός"