Uppställning av addition

Additionsuppställningen eller additionsalgoritmen är lätt att lära sig och underlättas mycket om du behärskar additionstabellen.


Keywords: Uppställning, addition, matte, matematik


This SlideTalk video is included in theSlideTalk team's channelchannel


This video was created using Slidetalk, turning a powerpoint into a movie
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Uppställning av addition"